Usługa

802.1xKonfiguracja sieci bezprzewodowych jak i przewodowych bez uwierzytelniania, umożliwia podłączenie do sieci urządzeń niezaufanych. Prowadzi to do sytuacji, gdzie dowolna osoba z zewnątrz może podłączyć swoje urządzenie i uzyskać dostęp do sieci i/lub zasobów firmowych. Może prowadzić to do sytuacji, gdzie osoby ze złymi zamiarami, celowo będą chciały uzyskać dostęp do zasobów korporacyjnych lub zrobić rekonesans w strukturze sieci firmowej.

Idealnym rozwiązaniem powyższych scenariuszy zabezpieczenia dostępu do sieci korporacyjnej jest skonfigurowanie mechanizmu 802.1x, czyli uwierzytelniania dla sieci korporacyjnej. Zależnie od scenariusza oferujemy zbudowanie takich mechanizmów zabezpieczeń dla:

  • sieci wifi i/lub przewodowych
  • Uwierzytelnienia na podstawie użytkowników lub urządzeń
  • Poziom zabezpieczeń oparty o protokoły szyfrowania MSCHAP, PEAP lub certyfikaty z wewnętrznego centrum certyfikacyjnego

Wdrożenie infrastruktury 802.1x może wiązać się również z wdrożeniem i konfiguracją serwerów RADIUS, PKI i niezbędnych konfiguracji w środowisku usług katalogowych.