Usługi

Zarządzane wsparcie

Tą usługę kierujemy przede wszystkim do Klientów nie mających rozbudowanego zespołu IT lub nie posiadających go w ogóle. Ideą usługi jest przejęcie pełnej odpowiedzialności za infrastrukturę IT lub jej wybraną część. Systemy IT objęte takim wsparciem są udostępniane jako usługa, która jest dostępna dla Klienta zgodnie z określonymi wcześniej parametrami, jak:

 • Dostępność
 • Zakres usługi
 • Bezpieczeństwo
 • Realizacja zmian w usłudze
 • Czas reakcji przy zgłoszeniu przerwy w działaniu usługi
 • Czas przywrócenie usługi do działania
 • Okna serwisowe
 • Itd…

Ilość określanych parametrów może być różna w zależności od potrzeby Klienta, profilu jego działalności oraz innych, istotnych czynników.

Jednym z elementów opieki nad wybraną usługą lub usługami jest przebudowanie czy też w razie potrzeby zbudowanie całego procesu funkcjonowania usługi w organizacji tak, aby ustalone z Klientem parametry mogły zostać spełnione.

Korzyści:

 • Odpowiedzialność po stronie Acanit
 • Profesjonalne wsparcie 24/7
 • Wysoka dostępność


Zarządzana Usługa

W dobie rozwiązań chmurowych i coraz mniejszej zależności od posiadania własnych zasobów serwujących usługi warto zastanowić się nad modelem, który może być dobrym rozwiązaniem dla firm, które niekoniecznie chcą inwestować środki w rozbudowę czy też odświeżanie swoich zasobów, ale również nie podjęły decyzji o migracji do środowiska chmurowego.

Zarządzana Usługa to wybrany kawałek infrastruktury IT, który zostaje wstawiony przez nas do Klienta, zainstalowany, skonfigurowany zgodnie z ustalonymi zaleceniami i uruchomiony do użytkowania. Całość opieki nad wstawioną częścią lub całością infrastruktury jest po naszej stronie. Usługa jest dostarczana zgodnie z ustalonymi w umowie paramentami.

Przykładowymi usługami mogą być np..:

 • Sieć LAN – zestaw urządzeń sieciowych wymaganych do uruchomienia usługi sieci wewnętrznej (Ethernet/WIFI)
 • Łącze internetowe – usługa podłączenia do sieci Internet
 • Usługi serwerowe – wstawienie serwerów o ustalonych parametrach (konfiguracja sprzętowa, oprogramowanie) wraz z wymaganymi licencjami w celu dostarczenia wymaganej funkcjonalności
 • Usługi chmurowe wybranych dostawców

Ideą Zarządzanej Usługi jest uniezależnienie Klienta od inwestowania w zakup jakiegokolwiek sprzętu i licencji, poza urządzeniami personalnymi, jak laptop, telefon komórkowy. Zmianie ulega również struktura kosztów z jednej, dużej inwestycji w środki trwałe na miesięczne, niewielkie koszty abonamentu.

Całość jest dostarczana jako kompleksowa usługa, zarządzaną przez nas w trybie 24/7.

Korzyści:

 • Odpowiedzialność po stronie Acanit
 • Zmiana struktury kosztów
 • Profesjonalna analiza potrzeb
 • Klient musi jedynie określić, jaka usługa jest potrzebna, np.. poczta elektroniczna