Usługi

Migracje

Mamy bardzo szerokie doświadczenie związane z wszelkiego rodzaju migracjami. Nasze usługi związane z migracjami są często wykorzystywane w podczas fuzji, przejęć oraz podziału i przekształceń organizacji zgodnie z wymogami biznesu.

Usługi te kierujemy do wszystkich firm, które stają przed takim wyzwaniem. Świadczymy usługi migracji systemów, danych, środowisk. Specjalizujemy się w:

  • Migracjach systemów pocztowych, w tym głównie do platformy Office 365 i Microsoft 365
  • Migracjach usług katalogowych
  • Migracjach systemów bazodanowych
  • Migracjach systemów zarządzania, takich jak System Center
  • Migracjach centrów danych i systemów biznesowych
  • Migracjach systemów kopii zapasowych, wirtualizacji
  • Migracjach środowisk do i pomiędzy chmurami prywatnymi, publicznymi


Przeprowadzamy, zależnie od scenariusza i analizy, migracje typu w miejscu (in-place), obok siebie (side-by-side), uaktualnienia (upgrade) zachowując przy tym minimalną ilość przestojów procesów biznesowych.

W historii naszych projektów znajdują się środowiska posiadające począwszy od setek użytkowników, a kończąc na dziesiątkach tysięcy użytkowników. W swoich pracach stosujemy sprawdzone standardy oparte na klasycznych metodykach prowadzenia projektu lub zwinne  dopasowane do środowisk chmurowych. Najczęściej stosowanymi przez nas metodykach są:

  • Cloud Adoption Framework
  • Microsoft Solution Framework