Usługi

Zarządzanie projektami

Obecnie postępująca bardzo szybko cyfryzacja niemalże każdej gałęzi przemysłu warunkuje duży wzrost usług informatycznych, a co za tym idzie, wzrost uruchomianych projektów informatycznych. Podczas realizacji projektów krytycznym elementem jest część zarządcza prowadzonego projektu. Bez skutecznego planu projektu, podziału ról, określenia czasu realizacji, terminów dla poszczególnych zadań, planu komunikacji, budżetu i szeregu innych aspektów, projekt nie ma szans na sukces. Aby projekt miał szanse zostać zrealizowany z sukcesem, potrzebuje Project Managera, którego rolą będzie dopilnowanie wszystkich, wspomnianych powyżej aspektów oraz spięcia ze sobą wszystkich działań zarządczych i technicznych w ramach prowadzonego projektu.
Wiele Organizacji nie dysponuje tzw. Biurami Projektowymi, które w profesjonalny sposób są w stanie przygotować odpowiednio projekt do realizacji i nim skutecznie zarządzać tak, aby zakończył się zgodnie z planem i sukcesem.
Jako odpowiedź na tego typu wyznanie oferujemy usługi Kierownika Projektu, który od podstaw przygotuje we współpracy z Klientem plan projektu, zdefiniuje wymagane zasoby wewnętrzne oraz zewnętrzne, zaplanuje komunikację w ramach zespołu projektowego oraz zdefiniuje w porozumieniu ze Sponsorem Projektu kryteria sukcesu w projekcie.