Usługi

Infrastruktura kliencka

Celem usługi jest zwiększenie produktywności użytkowników umożliwiając wykorzystanie pełnego potencjału technologii Klienta. Projektujemy i wprowadzamy polityki, konfiguracje i zmiany w środowisku klienckim. Zwiększamy swoimi rozwiązaniami poziom bezpieczeństwa na urządzeniach korporacyjnych.

Specjalizujemy się w zarządzaniu środowiskiem urządzeń stacji roboczych oraz urządzeń mobilnych za pomocą systemów Microsoft. Wykorzystujemy takie narzędzia jak Microsoft Endpoint Configuration Manager oraz Microsoft Intune / Microsoft Endpoint Manager.

Świadczymy usługi związane z projektowaniem, wdrażaniem i obsługą systemów do zarządzania systemami klienckimi. Tworzymy m.in.:

  • Nienadzorowane instalacje aplikacji
  • obrazy stacji roboczych począwszy od konfiguracji systemu bios, a kończąc na dostosowaniu interfejsu użytkownika systemu
  • Instalacje typu Zero Touch Installation i Light Touch Installation

 

Nowoczesne środowisko pracy

Projektujemy rozwiązania dostępu warunkowego, uwierzytelniania wieloskładnikowego, mechanizmów data leak protection dla użytkowników z wykorzystaniem platformy Microsoft 365. Dzięki temu

umożliwiamy organizacjom chronienie i zabezpieczenie zasobów i danych na urządzeniach klienckich, również przy zastosowaniu polityki BYOD (Bring Your Own Device).

Dla urządzeń mobilnych opartych o systemy Android, iOS, iPad a także systemy Windows i macOS tworzymy polityki:

  • rejestracji w systemie MDM/MAM
  • Konfiguracji ustawień bezpieczeństwa
  • Szablonów zgodności z wymogami organizacji