Usługi

Procesy IT

W dzisiejszym świecie nowoczesna Organizacja nie jest w stanie funkcjonować bez dobrze zaplanowanych i wdrożonych procesów. Dobre planowanie to oszczędność, minimalizowanie wymaganych zasobów, szybsza realizacja zadań, szybsza reakcja na wymagane zmiany. Z drugiej strony zaplanowanie i wdrożenie z sukcesem chociażby jednego procesu, który będzie prawidłowo funkcjonował w obszarze wielu komórek organizacyjnych jest niekiedy wyzwaniem nie do osiągnięcia.
Wiele Organizacji nie posiada specjalnie dedykowanych zespołów, które zajmują się projektowaniem i wdrażaniem procesów obejmujących kilka lub nawet wszystkie komórki organizacyjne w ramach firmy. Szybki wzrost biznesu, wprowadzanie nowego produktu na rynek lub też nowej usługi wewnątrz czy na zewnątrz Organizacji powoduje, że uświadamiamy sobie konieczność zaplanowania czy też przemodelowania wielu cyklicznych działań, które składają się na jeden lub więcej procesów. Takie zadanie wymaga od nas wręcz projektowego podejścia, które zaangażuje ludzi, sprzęt, oprogramowanie i bardzo często spore zmiany w całej Organizacji.
Aby skutecznie wprowadzić tego typu zmianę, warto mieć przede wszystkim wiedzę i doświadczenie zarówno procesowe jak i projektowe oraz pomoc odpowiednich narzędzi informatycznych. Proponujemy Państwu wsparcie naszych konsultantów, którzy w wielu Organizacjach wprowadzali zmiany w istniejących już procesach lub tworzyli nowe, które były np. pochodną kończących się projektów. Naszym dodatkowym atutem na pewno jest świeże spojrzenie kogoś z zewnątrz Organizacji, kto nie jest przywiązany do stosowanych od lat modeli postępowania oraz jest w stanie wnieść sprawdzone rozwiązania z innych Organizacji z którymi współpracuje. W ramach projektowania procesów opieramy się na praktykach z biblioteki ITIL, praktycznym doświadczeniu w realizacji projektów oraz cyklicznego wsparcia u naszych Klientów. Ściśle współpracujemy nie tylko z jednostkami IT, ale również Compliance, Legal, HR oraz Security. W ramach przygotowanych procesów dostosowujemy również elementy systemów i infrastruktury technologicznej, jeżeli wymaga tego sytuacja.