Usługa

Automatyzacja procesów ITDziałający system ITSM jest jedynie platformą do obsługi problemów użytkowników w organizacji. Dział Helpdesk realizuje wiele tych samych czynności każdego dnia, tygodnia czy roku. Znaczna część z nich może być zautomatyzowana, dzięki czemu dział ten może skupić się na bardziej złożonych i rozwojowych tematach w organizacji.

Analogicznie do wdrożeń samej platformy ITSM realizujemy również funkcjonalności związane z automatyzacją zgłoszeń poprzez wykorzystanie takich narzędzi jak System Center Orchestator. Ilekroć zdarza się, np.. Reset hasła użytkownika, konieczność założenia nowego konta czy skrzynki lub inny dobrze opisany proces w organizacji jest to idealny kandydat to zautomatyzowania go oraz zminimalizowania ewentualnych ludzkich błędów (zwłaszcza w złożonych procesach obsługi).
Realizujemy bardzo szeroki wachlarz rozwiązań, m.in.:

  • Rozszerzenie bazy CMDB, wraz z rozszerzeniem formatek SCSM oraz Cireson oraz procesy importu obiektów do systemu ITSM
  • Przepływ obiektów i atrybutów pomiędzy różnymi systemami (np.. Pomiędzy systemem HR a systemem ITSM)
  • Integracja z zewnętrznymi systemami dostarczającymi informacji o obiektach CMDB
  • Automatyzacja procesów IT wyzwalana przepływem obiektów (np.. Utworzenie nowego użytkownika w systemie HR wyzwala proces zakładania konta w Active Directory)
  • Automatyzacja procesów dynamicznej akceptacji – osoby akceptujące dane zlecenia są np.. Przełożonymi wnioskujących
  • Usprawnienia związane z zarządzaniem zasobami (Asset Management), np. dedykowane wnioski, raporty, formatki, itd..
  • Synchronizacja zgłoszeń pomiędzy systemami (np.. Pomiędzy systemem ITSM, a systemem prac deweloperskich – TFS/DevOps)

Nasza wiedza w tym zakresie pozwala nam realizować praktycznie dowolny scenariusz, aczkolwiek należy pamiętać, iż rolą systemu ITSM nie jest realizowanie funkcjonalności systemu Identity Management, których staramy się unikać w naszych rozwiązaniach.