Usługa

Bezpieczeństwo dla użytkownika końcowegoObecnie ciężko jest znaleźć Organizację, w której przynajmniej część pracowników nie ma dostępu do urządzeń przetwarzających informacje, jak komputer, tablet, telefon. Działy IT wkładają ogrom pracy i stosują kosztowne, zaawansowane rozwiązania techniczne, aby powierzony sprzęt i dostęp do zasobów firmowych był jak najlepiej chroniony.
Niestety, czynnikiem, który w głównej mierze odpowiada za bezpieczeństwo informacji jest czynnik ludzki, czyli my wszyscy, jak użytkownicy mający dostęp do danych. Ok. 70% naruszeń bezpieczeństwa informacji jest powodowane nie przez wadliwe systemy, błędną konfigurację czy też źle zaprojektowane procesy lecz przez człowieka.
W ciągu ostatnich 10 lat trend ten niestety się utrzymuje.

W środowisku, gdzie większość pracowników ma dostęp do informacji cyfrowej niezbędne jest ich przeszkolenie w zakresie bezpiecznego korzystania z narzędzi, za pomocą których dostępują do informacji, ale przede wszystkim wzbudzenie świadomości, jakie zagrożenia wiążą się z korzystaniem z technologii , jak je zidentyfikować i jak postępować w sytuacjach, gdzie naruszenie bezpieczeństwa nastąpiło lub mamy podejrzenie, że może nastąpić.

W ramach przygotowania pracowników, którzy na co dzień nie są specjalistami w obszarze technologii, proponujemy Państwu udział w warsztatach z Bezpieczeństwa Informacji w środowisku informatycznym. Treść jak i sposób prowadzenia tego szkolenia są w pełni ukierunkowane na osoby z jednostek biznesowych, tzn. takie, które używają technologii w minimalnym stopniu, który jest wymagany do realizacji ich podstawowych obowiązków.

  
Sposób prowadzenia warsztatów:

 • Wprowadzenie. Omówienie podstawowych elementów z zakresu Bezpieczeństwa Informatycznego w Organizacji. Skupiamy się na przedstawieniu problemu bezpieczeństwa w ujęciu procesowym, pokazujemy spójność i zależność poszczególnych elementów oraz roli człowieka w Organizacji jako elementu najbardziej istotnego z punktu widzenia bezpieczeństwa
 • Styl prowadzenia warsztatów. Warsztaty prowadzimy w formie dialogu z uczestnikami co skutecznie zwiększa poziom przyswojenia omawianych zagadnień. W każdym z omawianych zagadnień posługujemy się realnymi przykładami z życia i analizujemy je w formie przystępnej dla osób nie związanych na co dzień z technologią i zagadnieniami bezpieczeństwa informatycznego
 • Realizacja materiału. W trakcie warsztatów wielokrotnie wracamy do już wcześniej omawianych kwestii analizując je w zupełnie innym kontekście, co pozwala dużo bardziej skutecznie utrwalić wiedzę jak i na bieżąco weryfikować, czy najważniejsze informacje zostały przez uczestników przyswojone
 • Czas trwania. Warsztaty realizowane są w formie 4h spotkania w jedną przerwą obiadową i dwiema krótszymi.
 • Materiały. Po warsztatach każdy z uczestników otrzyma podsumowanie najważniejszych, omówionych informacji w formie elektronicznej
 •  

  Korzyści:

  • Uczestnik wie, jak budowany jest Model Bezpieczeństwa w Organizacji
  • Zna podstawowe zagrożenia, sposoby i wektory ataków
  • Jest świadomy jak bezpiecznie pracować z danymi
  • Zna prawa, obowiązki i skutki związane z naruszeniem bezpieczeństwa
  • Wie, jak rozpoznać podstawowe zagrożenia i jak z nimi postępować
  • Zna pojęcie klasyfikacji informacji
  • Potrafi w bezpieczny sposób korzystać z powierzonych mu urządzeń, systemów i informacji