Usługa

Bezpieczny dostęp do danychW dzisiejszych czasach, użytkownicy korzystają z zasobów firmowych (np. poczty, dokumentów, aplikacji) będąc poza siecią firmową. Dotyczy to w dużej mierze pracowników terenowych, handlowców, ale także i zwykłych pracowników biurowych, gdzie coraz częściej praca jest wykonywana zdalnie.
Również transformacja cyfrowa jaka obecnie ma miejsce umożliwia pracownikom lub partnerom biznesowym na korzystanie z firmowych danych za pomocą różnych urządzeń – takich jak telefony, komputery, tablety. Istotne jest to, że organizacja nie zawsze ma możliwość zarządzania tymi urządzeniami. Mogą to być prywatne urządzenia pracowników lub urządzenia należące do organizacji naszych kontrahentów.

Adresując te problemy i potrzeby oferujemy usługę polegającą na wdrożeniu mechanizmów bezpiecznego dostępu do danych oraz zabezpieczeniu urządzeń, na których są one przechowywane. Wykorzystujemy przy tym platformę Microsoft 365, umożliwiającą bezpieczne i wydajne nowoczesne środowisko pracy grupowej.

Zależnie od szczegółowej analizy potrzeb, skupiamy się tutaj na kilku najważniejszych obszarach:

 • Logowanie użytkowników do zasobów korporacyjnych
 • Kontrola urządzeń, z których jest dostęp do zasobów korporacyjnych
 • Zabezpieczenie danych przez ich wyciekiem

Zależnie od wypracowanych z Klientem scenariuszy wprowadzamy takie mechanizmy jak:

 • Wymuszenie logowania wieloskładnikowego
 • Wprowadzenie mechanizmów dostępu warunkowego dla użytkowników, administratorów i urządzeń
 • Polityki ochrony logowania użytkowników i monitorowania anomalii procesów logowań
 • Polityki zgodności urządzeń (zależnie od platformy) , które mogą korzystać z danych firmowych
 • Wymuszenie mechanizmów zarządzania urządzeniami, które korzystają z danych
 • Ochrona aplikacji i ich danych w przypadku urządzeń prywatnych (MAM – Mobile Application Management)
 • Wprowadzenie mechanizmów znakowania danych i ich ochrony (np.. Poprzez szyfrowanie plików, maili, witryn)
 • Polityki retencji danych

Nasz usługi w tym zakresie wprowadzają kontrole kto, kiedy i z czego korzysta. Zapewniając przy tym możliwie wysoki poziom bezpieczeństwa, a jednocześnie nie utrudniając użytkownikom wykonywanie zadań biznesowych.