Usługa

Infrastruktura Klucza PrywatnegoCzęsto spotykamy się w koniecznością zabezpieczenia ruchu w organizacji za pomocą certyfikatu. Na przykład certyfikat SSL dla wewnętrznej strony WWW, zaszyfrowanie ruchu w domenie, uwierzytelnienie w sieci Wifi na podstawie certyfikatu komputera lub użytkownika, logowanie do komputera za pomocą karty inteligentnej. Każdy z tych scenariuszy znacząco poprawia bezpieczeństwo w organizacji w pewnym aspekcie. Infrastruktura klucza prywatnego, gdzie posiadamy klucz prywatny i klucz publiczny może być wykorzystana w wielu scenariuszach, takich jak uwierzytelnianie, podpisywanie lub weryfikowanie autentyczności zasobu.

Oferujemy swoje usługi dotyczące wdrażania, konfigurowania infrastruktury PKI w oparciu o rozwiązania Microsoft, ale także tam gdzie jest to niezbędne uwzględniamy wykorzystanie sprzętowych systemów kryptograficznych (HSM). Oprócz same infrastruktury PKI, która powinna cechować się wielopoziomową strukturą, uwzględniamy również różne mechanizmy publikacji CRL, a także dostęp oparty o role wykorzystywane w organizacji.

Jednocześnie omawiamy z klientem wymagania dotyczące wykorzystywanych szablonów, ich mechanizmów rejestracji i autorejestracji.

Oprócz usług związanych z wewnętrzna infrastruktura PKI, świadczymy również usługi związane z doradztwem, konfiguracją i zakupem (np. poprzez nasz sklep) certyfikatów publicznych, które mogą być wykorzystane do zabezpieczenia zasobów na zewnątrz sieci (w sieci Internet).