Usługa

Migracja poczty do Office 365


Usługi pocztowe w obecnych czasach to bardzo złożone systemy, w których znajdziemy również mechanizmy ochrony antywirusowej, antyspamowej, reguły transportu, konfiguracje polityk klienta pocztowego i inne mechanizmy. Migracje, konsolidacje i uaktualnienia systemów pocztowych to często złożone projekty wymagające wiedzy nie tylko technologicznej, ale też procesowej i umiejętności koordynacji wielu strumieni prac oraz procesu migracji.

Oferujemy usługi związane z migracją systemu pocztowego w organizacji do usługi Exchange Online. Realizujemy migrację z takich systemów jak IMAP, Exchange, Lotus Domino do systemów Exchange, Exchange Online.
W grę wchodzą również rozwiązania hybrydowe, np. koegzystencja z innymi systemami pocztowych, zapewnienie synchronizacji kontaktów pomiędzy systemami oraz usługi dostępności, gdzie podstawowym systemem pocztowym jest Exchange Online.
Niektóre scenariusze migracji czy koegzystencji mogą wymagać użycia dedykowanych narzędzi takich jak BitTitan, Quest czy CodeTwo.
W swojej historii prowadziliśmy projekty w organizacjach od kilkudziesięciu do kilkudziesięciu tysięcy skrzynek pocztowych, dlatego też wiemy, iż planowanie, testy i prawidłowe koordynowanie działań migracyjnych jest kluczowe dla satysfakcji użytkownika końcowego.
Każdy temat jest przez nas indywidualnie traktowany i planowany wspólnie z klientem.