Usługa

Ocena bezpieczeństwa informacjiW coraz bardziej skomplikowanej i nieustannie rozbudowywanej infrastrukturze, gdzie bardzo często nawet co miesiąc pojawiają się nowe procesy oraz usługi informatyczne, które je wspomagają pojawia się moment, gdzie nie do końca mam pewność, czy informacja, którą przetwarzamy w naszej Organizacji jest zabezpieczona na takim poziomie, jakiego byśmy oczekiwali.
Aby w szybki i skuteczny sposób zweryfikować stan bezpieczeństwa informacji w firmie proponujemy Państwu usługę składającą się z kilku prostych elementów:

  • Prosta ankieta wypełniona przez Państwa, która daje nam wstępny obraz sytuacji
  • Wywiad, podczas którego uzupełniamy informacje głównie na temat obszarów, które wzbudziły nasz niepokój
  • Przygotowany dla Państwa raport z przedstawieniem obecnego stanu bezpieczeństwa informacji w Państwa Organizacji wraz z rekomendacjami zmian do wdrożenia

Czas trwania usługi:

  • Ok. 5 dni licząc od dnia otrzymania wypełnionej ankiety