Usługa

Połączenia i rozdzielenia firm


W dzisiejszych czasach przedsiębiorstwa często łączą się z innymi przedsiębiorstwami, przejmują inne przedsiębiorstwa lub są przez inne przedsiębiorstwa przejmowane. Czasem przedsiębiorstwa się rozdzielają lub tylko część przedsiębiorstwa przechodzi do innego. Jest to zwykle proces bardzo skomplikowany, zarówno technologicznie jak i operacyjnie. Bardzo często Dyrektor Informatyki skupia się głownie na technologii, tymczasem tematy nietechnologiczne bardzo często są nawet istotniejsze.

Połączenia i rozdzielenia przedsiębiorstw to nie tylko technologia, to nie tylko spowodowanie, żeby różne systemy zaczęły rozmawiać ze sobą, nie tylko migracja danych.

Mamy duże doświadczenie w takich procesach, więc możemy ci pomóc w następujących tematach:

 

Pracownicy

Czasem trzeba postawić wyzwania przed kluczowymi pracownikami, tak aby się czuli potrzebni w nowej sytuacji i nie odeszli do innej pracy. Innych pracowników trzeba zapewnić, że ich praca bardzo się nie zmieni i nie muszą się bać zmian. Różni ludzie mają różne wymagania i należy zadbać o to, żeby w trakcie procesu łączenia przedsiębiorstw nie stracić cennych pracowników. Opracowanie listy kluczowych pracowników jest w takich przypadkach bardzo istotne. Oczywiście trzeba dopasować ilość i wiedzę mniej kluczowych pracowników do wymagań przedsiębiorstwa. Dlatego czasem trzeba opracować odpowiednią listę szkoleń.

 

Sytuacja prawna

Umowy serwisowe, umowy z podwykonawcami i umowy ze zleceniodawcami – to wszystko się zmienia gdy przedsiębiorstwa się łączą lub dzielą. Do tego dochodzą różnego rodzaju uregulowania prawne (np. umowy NDA). Licencje na oprogramowanie. To też są tematy z którymi mieliśmy do czynienia. Opracowanie wymagań z dużym wyprzedzeniem, przygotowanie planu, komunikacja w zespole IT oraz do innych zespołów umożliwi sprawne połączenie (lub rozdzielenie) przedsiębiorstw.

 

Procesy

Zmiana sposobu zarządzania, inna kultura organizacyjna, inne priorytety stawiane przed pracownikami,
Przygotowanie i egzekucja harmonogramu prac (zawierającego nie tylko technologię, ale też zagadnienia poruszone wyżej), przygotowanie listy ryzyk oraz ich mitygacji. To są tematy, w których chętnie wesprzemy Twoją organizację.

 

Technologia

Oczywiście w tematach technologicznych też ci pomożemy – to jest szerzej opisane w innych rozdziałach.

 

Pamiętaj o tym, że nakład prac potrzebny przy łączeniu lub rozdzielaniu organizacji bardzo często jest niedoceniany. Skontaktuj się z nami dużo wcześniej.