Usługa

Przegląd technologicznyCzęsto zdarza się, iż wdrażając daną technologię nie są implementowane konfiguracje rekomendowane przez producentów lub narastający dług technologiczny powoduje, iż przejście na nowsze technologie nie wprowadza rekomendowanych zmian (np. Uaktualnienie środowiska domenowego przy jednoczesnym pozostaniu na mechanizmach replikacji FSR). Tak samo braki personelu IT (czy to ilościowe czy umiejętnościowe) nie pozwalają na spojrzenie na daną technologię/usługę IT z szerszej perspektywy. Z drugiej strony przy braku mechanizmów kontroli, zdarzają się odstępy od zastosowanej konfiguracji.

Wszystko to powoduje, iż organizacja nie wykorzystuje pełnego potencjału możliwości posiadanych usług informatycznych, a posiadana infrastruktura może działać wydajniej.

W ramach oferowanej przez nas usługi oferujemy przeglądy danych technologii pod względem ich poprawnych konfiguracji, rekomendowanych dobrych praktyk, wykorzystywanych narzędzi, a także procesów wykraczających poza ramy technologiczne, takie jak:

 • Przegląd dokumentacji operacyjnej, administracyjnej i projektowej
 • Przegląd dokumentacji i procesów odtwarzania danej usługi
 • Przegląd procesu wprowadzania zmian (Change Management) w danej usłudze
 • Przegląd procesu monitorowania dostępności i zdrowia danej technologii

Raport otrzymywany przez Klienta z jednej strony opisuje konfiguracje i rekomendowane zmiany, ale należy również pamiętać, iż w dużej mierze wskazuje potencjalne ryzyka i problemy, które mogą wystąpić w przyszłości.

Przykładowo audytywni mogą podlegać pojedyncze technologie takie jak:

 • Usługi katalogowe Active Directory
 • Systemy pocztowe Microsoft Exchange Server/Exchange Online
 • Rodzina produktów System Center
 • Platforma usług Windows Server

Mogą to być wielodomenowe przeglądy, uwzględniające nie tylko infrastrukturę lokalną, ale też i usług Microsoft 365 i Microsoft Azure, np:

 • Bezpieczeństwo środowiska domenowego
 • Analiza dostępu uprzywilejowanego w Microsoft 365/Microsoft Azure
 • Infrastruktura IaaS w Microsoft Azure
 • Proces wytwórczy oprogramowania

Po zakończeniu prac Klient otrzymuje stosowny raport wraz z rekomendacjami umożliwiającymi optymalizację danej usługi IT.