Usługa

Usługa architektaRozwój organizacji wymaga również transformacji wewnętrznych procesów IT. Bywa, że za takim rozwojem nie nadążają narzędzia oraz poziom wiedzy zespołu informatycznego. Analogicznie w złożonych strukturach wprowadzanie nowego produktu czy systemu w środowisku musi integrować się z resztą organizacji i spełniać wymagania bezpieczeństwa i operacyjności. Jedynie szerokie spojrzenie na całokształt IT może uchronić organizację przed błędnie podjętymi decyzjami oraz wyznaczyć kierunki rozwoju IT w firmie.

Naszym celem jest bycie zaufanym doradcą technologicznym dla Klientów. Mając szerokie i wieloletnie doświadczenia w projektach informatycznych pozwala to nam na swobodne poruszanie się w technologiach informatycznych, nie tylko z zakresu technologii Microsoft, ale również konkurencyjnych rozwiązań jak i obszarów nie pokrytych przez nasze specjalizacje.
Nasi architekci świadczą usługi związane z doradztwem informatycznym ukierunkowanym na 2 obszary:

  • Rozwój i optymalizacja środowiska
  • Analiza rozwiązania

Rozwój i optymalizacja ma na celu nakreślenie kierunku rozwoju organizacji, trendów oraz potencjalnych przyszłych projektów. Często budowanie poszczególnych przypadków biznesowych uwzględnia również analizy kosztowe i omawia kwestie związane z optymalizacjami bazy sprzętowo-systemowej.

Analiza rozwiązań ma na celu wprowadzenie naszego architekta rozwiązania do prowadzonego przez Klienta projektu, dzięki czemu zyskuje on kontrole nad wdrażanym u niego rozwiązaniem (np.. Przez zewnętrzną firmę), który weryfikuje i wymaga, aby wdrażane rozwiązanie spełniało wymagania korporacyjne, bezpieczeństwa i dobre praktyki w obecnych systemach informatycznych. Stanowi on również bufor dla podejmowanych decyzji technicznych przez zespół projektowy, a w sprawach bardziej istotnych jest członkiem komitetu sterującego projektem.
Takie podejście ma istotne znaczenie w firmach, które wprowadzając nowe rozwiązania, nie mają jasnej wizji rozwiązania lub podejście utrzymania infrastruktury IT uniemożliwia im skupienie się na rozwoju organizacji.