Usługi

Wdrożenie katalogu usług


W dzisiejszych czasach nowoczesne przedsiębiorstwo, które chce być konkurencyjne na rynku, chce szybko reagować na zmiany i dążyć do jak najniższych a przede wszystkim przewidywalnych kosztów operacyjnych powinno mieć wdrożony Katalog Usług.
Bardzo często Katalog Usług jest kojarzony wyłącznie z obszarem IT, co nie jest dobrym podejściem.
Pomimo, że obecnie najbardziej krytyczne usługi wewnątrz i na zewnętrz Organizacji są oparte o rozwiązania technologiczne, są również procesowo powiązane z wieloma innymi jednostkami biznesowymi.

Organizacja powinna mieć jasną informację na temat paramentów naszych usług, takich jak:

 • Jaka jest ich dostępność
 • Jak się skalują
 • Jakie mają okna serwisowe
 • Z jakich komponentów są zbudowane
 • Od jakich komponentów są zależne
 • Jakie części biznesu wspierają
 • Ile nas kosztują

 

Rozwiązaniem jest oczywiście przygotowanie takiego Katalogu Usług w Organizacji. W ramach usługi, którą Państwu proponujemy, dokonamy wywiadu, gdzie zbierzemy informacje o parametrach, które Państwo już zbieracie i monitorujecie, dokonamy dekompozycji wybranej usługi lub usług, zbudujemy model usługi wraz z parametrami określającymi dostępność, koszty oraz zależności od ekosystemu informatycznego w Państwa Organizacji.

Dzięki aktualnemu Katalogowi Usług otrzymujecie Państwo:

 • Informację o dostępności
 • Informację o możliwościach dodatkowego obciążenia
 • SLA oparte o rzeczywiste dane
 • Wycenę usługi / usług
 • Matrycę zależności w ekosystemie informatycznym
 • Informację o realnych oknach serwisowych
 • Kompletną informację do zasilenia systemu ServiceDesk oraz systemów monitorujących