Usługa

Wdrożenie Microsoft 365


Coraz częściej spotykaną sytuacją jest marginalizacja usług w lokalnych centrach przetwarzania danych na rzecz usług chmurowych. Firmy często rezygnują z utrzymywania lokalnych zasobów z prozaicznych powodów takich jak koszty lub personel potrzebny do jego utrzymania. Przejście na model subskrypcyjny z usługami dostępnymi w chmurze znacząco zwiększa dostępność i jakość usług.

Oferujemy kompleksowe projekty związane z migracją usług do chmurowej platformy produktywności firmy Microsoft jakim jest Microsoft 365.
W ramach prac wykonujemy dokładną analizę potrzeb oraz dobór odpowiednich planów subskrypcyjnych dla Klienta, a same prace można podzielić na kilka strumieni:

  • Utworzenie odpowiedniej dzierżawy Microsoft 365 (lub wykorzystanie istniejącej) i konfiguracja podstawowych ustawień
  • Zaplanowanie i wdrożenie mechanizmów autoryzacji i synchronizacji katalogów tożsamości (np.. z lokalną strukturą Active Directory)
  • Konfiguracja poszczególnych usług należących do wdrażanych planów
  • Przyłączenie i uruchomienie użytkowników w nowej platformie Microsoft 365

Najczęstszym celem naszych klientów w tych pracach jest zmiana rozwiązań produktywności w firmie, tj. wdrożenie usług poczty elektronicznej, komunikatora wiadomości błyskawicznych czy zalicencjonwanie pakietu aplikacyjnego Microsoft Office.
Jednakże również kwestie takie jak:

  • Wymagania związane z logowaniem do usług i aplikacji
  • Zarządzanie stacjami roboczymi
  • Zarządzanie urządzeniami mobilnymi
  • Ochrona danych i zabezpieczeniem przed ich wyciekiem na zewnątrz organizacji
  • Mechanizmy ochrony stacji roboczych czy serwerów

Znajdują odzwierciedlenie w projektach, które realizowaliśmy dla naszych klientów w oparciu o platformę Microsoft 365.

 

Jako partner CSP (Cloud Solution Provider) umożliwiamy naszym Klientom dostęp do platformy sklepu zintegrowanego z dzierżawą Microsoft 365, gdzie Klienci samoobsługowo mogą modyfikować ilości subskrypcji reagując na zmieniające się potrzeby licencyjne w organizacji.