Usługa

Wdrożenie Microsoft Teams VoiceRozwiązania komunikacji błyskawicznej i rozmów online w dużej mierze zastępują dotychczasowe środki komunikacji jakimi są telefony czy e-mail. Nie mniej są sytuacje, gdzie nie ma możliwości zastąpienia dotychczasowych połączeń telefonicznych rozwiązaniem Microsoft Teams. Zwłaszcza w dużych organizacjach istnieją cyfrowe centrale telefoniczne lub virtualne rozwiązania umożliwiające nadawanie stacjonarnych numerów telefonicznych użytkownikom.

Oferujemy organizacją rozbudowę platformy Microsoft Teams o obsługę połączeń telefonicznych. Zależnie od potrzeb, oferujemy różne rozwiązania m.in.:

  • Obsługę telefoniczną spotkań Microsoft Teams
  • Konfiguracje kolejek i systemów IVR na bazie MS Teams
  • Konfiguracje Microsoft Rooms
  • Konfiguracje Calling Plans i bezpośrednich numerów na platformie Microsoft
  • Integrację lokalnej infrastruktury PSTN i Microsoft Teams za pomocą Direct Routing
  • Migracje Enterprise Voice z systemów Skype for Business do platformy Microsoft Teams

Każdy projekt jest przez nas traktowany indywidualnie i dokładnie analizujemy wymagania, istniejące środowisko, wspierane urządzenia i wszelkie ograniczenia mające wpływ na sprawne osiągnięcie zakładanego efektu prac.