Usługa

Wdrożenie platformy wirtualizacjiWirtualizacja w obecnym świecie stała się standardem umożliwiającym szybkie reagowanie na potrzeby biznesu. Odpowiednie zaprojektowanie tej platformy umożliwia pełne wykorzystanie możliwości sprzętowych i programowych przy możliwie najwyższym poziomie bezpieczeństwa. Odpowiednie zaplanowanie i wykonanie migracji (czy to platformy wirtualizacyjnej czy maszyn wirtualnych) pozwala zminimalizować niedostępność systemów i usług IT do niezbędnego minimum.

Oferujemy w tym zakresie wdrożenia systemu wirtualizacji w oparciu Microsoft Hyper-V. Realizujemy również migracje maszyn P2V, V2V, platformy wirtualizacyjnej do najnowszej wersji Microsoft Hyper-V oraz inne dowolne scenariusze z dziedziny platformy wirtualizacyjnej.

Zależnie od wymagań, dostępnej platformy sprzętowej realizujemy takie rozwiązania jak:

  • Klastry Hyper-V
  • Replikacje maszyn wirtualnych pomiędzy środowiskami przetwarzania danych (w tym replikacje do platformy Microsoft Azure)
  • Hiper-konwergentne infrastruktury oparte o SSD i SDN
  • Optymalizacje wydajności platformy maszyn wirtualnych
  • Ochrona maszyn wirtualnych poprzez mechanizmy szyfrowania i ochrony dostępu

Znajomość dobrych praktyk Microsoft w tych technologiach pozwala nam realizować projekty z możliwie najmniejszą niedogodnością związaną z niedostępnością systemów informatycznych w organizacji.