Wdrożenie System Center Service ManagerKażda firma staje przed wyzwaniem obsługi zgłoszeń oraz awarii czy problemów przez swoich użytkowników w organizacji. Bez systemu typu serivce desk jest to praktycznie niemożliwe w pewnej skali organizacji.
Wdrożenie systemów ITSM wiąże się z wdrożeniem również innych elementów biblioteki ITIL takich jak: CMDB, Incydent Management, Problem Management czy Service Request. Bazując na platformie Microsoft System Center oraz takich dostawców jak Cireson czy ItnetX umożliwiamy organizacjom wdrożenie platformy do obsługi i automatyzacji zgłoszeń, w tym również mechanizmów samoobsługi.
Zakres prac dla takich wdrożeń jest bardzo różny. Począwszy od prostych wdrożeń, czy wręcz jedynie zmian/migracji platformy SCSM, a kończąc na modelowaniu bazy danych CMDB i modelowaniu procesów IT.
Niezależnie od tego, głównymi filarami naszych rozwiązań są następujące warstwy systemu:

  • Presentation – warstwa dostępu do rozwiązania. Jest ona realizowana z poziomu przeglądarki internetowej z wykorzystaniem oprogramowania firm trzecich (Cireson/ItnetX). Możliwe jest również skorzystanie z natywnych konsol (grubego klienta System Center Service Manager).
  • ITSM – warstwa realizująca rejestrowanie zgłoszeń obsługi zgodnie z procesami ITIL. Jednocześnie umożliwia przechowywanie niezbędnych informacji dotyczących konfiguracji w swojej bazie CMDB (Configuration Management Database).
  • Automation & Integration – warstwa odpowiedzialna za integracje z systemami zewnętrznymi takimi jak Active Directory, System Center Configuration Manager, a także realizująca automatyzacje obsługi procesów ITIL.