Usługa

Wdrożenie systemu zarządzania stacjami klienckimiMnogość komputerów, aplikacji i wymagań do prowadzenia biznesu jest wyzwaniem nie tylko dla osób odpowiedzialnych za utrzymanie środowiska klienckiego w organizacji. Bardzo często to jak szybko IT reaguje na potrzeby zmian w firmie w istotny sposób przekłada się na realne zyski w organizacji. Często konieczne jest szybkie wdrożenie dedykowanej aplikacji, ustawienie niezbędnych polityk zabezpieczeń, co w przypadku braku mechanizmów do zarządzania stacjami roboczymi, zwłaszcza w sytuacjach, gdzie duża część użytkowników jest poza siecią firmową jest nie lada wyzwaniem.

Świadczymy usługi projektowania, wdrażania, utrzymywania i rozwoju systemów zarządzających środowiskiem stacji roboczych. W oparciu o rozwiązania Microsoft Endpoint Manager oraz Microsoft Endpoint Configuration Manager realizujemy funkcjonalności takie jak:

  • Wdrażanie aplikacji na stacjach roboczych
  • Polityki zgodności stacji z wymaganiami bezpieczeństwa
  • Kontrolowany proces aktualizacji systemu operacyjnego i aplikacji
  • Inwentaryzacja sprzętowa i programowania środowiska klienckiego
  • Zdalna pomoc
  • Zarządzanie stacjami poza siecią firmową
  • Uzupełnieniem powyższych funkcjonalności jest również przygotowanie procesu automatycznych instalacji dla wdrażanych aplikacji, w tym dynamiczne scenariusze instalacji (ze względu na spełnienie niezbędnych warunków, aplikacje mogą być instalowane, uaktualnianie lub odinstalowywane na stacjach roboczych).