Usługa

Zarządzanie urządzeniami mobilnymiUrządzenia mobilne takie jak telefony, tablety, czy nawet skanery kodów kreskowych na stałe zagościły w sieciach firmowych. Dziś praktycznie każdy biznes wymaga dostępu do danych firmowych na różnych urządzeniach. Podejście firm może różnić się w zakresie dostępu do tych danych. Można wyróżnić podejścia do typu przynieś własne urządzenie (BYOD – Bring Your Own Device) do jedynie firmowych (COBO – Corporate Owned Business Only). W każdym z tych przypadków konieczne jest zagwarantowanie bezpiecznego dostępu do danych oraz zweryfikowanie niezbędnych polityk bezpieczeństwa dla urządzenia.
Każda z firm staje przed wyzwaniem zarządzania urządzeniami mobilnymi z jednego centralnego miejsca, w tym zagwarantowanie niezbędnych konfiguracji, polityk bezpieczeństwa i mechanizmów ochrony i lokalizacji w przypadku kradzieży lub zgubienia.

Świadczymy usługi projektowania, wdrażania, utrzymywania i rozwoju systemów zarządzających środowiskiem urządzeń mobilnych opartych o systemy Android oraz iOS/iPad. W oparciu o produkty Microsoft Endpoint Manager realizujemy funkcjonalności takie jak:

  • mechanizmy objęcia zarządzaniem systemem Microsoft Endpoint Manager(scenariusze BYOD, COBO, COPE)
  • Proces zarządzania urządzeniami mobilnymi w oparciu o podejście MDM (Mobile Device Management) lub MAM (Mobile Application Management)
  • Definiowanie i wdrażanie polityk konfiguracji urządzeń mobilnych
  • Wdrażanie aplikacji na urządzenia mobilne
  • Polityki ochrony aplikacji i danych firmowych na urządzeniach
  • Polityki zgodności urządzeń z politykami bezpieczeństwa firmowego

W skład systemu MDM wchodzą również mechanizmy inwentaryzacji, czyszczenia urządzeń (w tym selektywnego czyszczenia jedynie z danych firmowych).